Sydafrika och ESK-rättigheterna

Jag roar mig med att läsa Sydafrikas rapport till den afrikanska unionens utvärderingskommitté (The African Peer Review Mechanism). Och det är intressant! En sak som efterfrågas är hur medborgarnas mänskliga rättigheter uppfylls. Sydafrika tar, föredömligt, upp hur svårt de har det med rättigheterna till bästa uppnåbara hälsa, bostad, mat, arbete, etc. En sån här utvärdering vore ju helt meningslös om staterna bara tog upp de saker de är bra på (och det finns tillräckligt med stater som gör det), så Sydafrikas självgranskande rapportering är hedervärd.


Men själv kan jag bara minnas när jag praktiserade i FN, och den sydafrikanske ambassadören gjorde inlägg efter inlägg i debatten om  hur bra det vore med ett tilläggsprotokoll till konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna (till vardags kallad ESK-konventionen). Tilläggsprotokollet skulle då ha individuell klagomålsrätt, så att individer skulle kunna klaga på sitt land ifall det inte hade uppfyllt sina medborgares rättigheter. Men givetvis skulle allt detta bara gälla de länder som hade ratifierat konventionen ifråga. Dröm om min förvåning när min handledare upplyste mig om att Sydafrika inte hade gjort det!


Nu, när jag läser Sydafrikas utvärderingsrapport, inser jag ju att en ratificering av ESK-konventionen bara skulle lägga sten på börda för Sydafrika; innan de har löst landfrågan kommer de inte att kunna göra några jätte-framsteg på ESK-området. Och på ett sätt är det ju hedervärt att inte ratificera en internationell överenskommelse förrän man har en hygglig chans att faktiskt klara av vad man åtar sig. Sverige har samma policy. (Det finns däremot gott om länder som ratificerar överenskommelser för ratificeringens skull, utan att sedan göra några större ansträngningar för att uppnå vad de åtagit sig, i lagstifting eller implementerat - men å andra sidan har ju omvärlden ett påtryckningsmedel mot dem då.) Men jag kan ändå inte låta bli att undra vad det var den sydafrikanske ambassadören ville förhala genom att oupphörligt tjata om det där tilläggsprotokollet som ändå inte skulle ha angått Sydafrika! Kanske ingick det bara i den allmänna blockeringstaktik som tillämpades så friskt under Kommissionen för de Mänskliga Rättigheterna.Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback